Wat is Deedmob?


#1

Wat is Deedmob?

Deedmob is een online vrijwilligersplatform dat vrijwilligers, goede doelen, bedrijven en overheden met elkaar verbindt om zo samenwerking te stimuleren en sociale impact maximaliseert. Samen met de Deedmob community willen we onze krachten bundelen om samen meer & beter goed te doen!

Waarom is het platform belangrijk?

We geloven dat het fundament van een sterke samenleving ligt bij community engagement. Als regelmatige vrijwilligers, willen we de positieve impact vermenigvoudigen en meer mensen uitnodigen om te ervaren hoe het voelt om goed te doen voor een ander.

Hoe werkt het platform?

We doen twee dingen. Voor vrijwilligers, bieden we een makkelijke en leuke manier om zich in de buurt in te zetten. Denk hierbij aan goede doelen challenges, het leren van nieuwe skills en het vergroten van sociale netwerken via vrijwilligerswerk.

Ten tweede bieden we voor goede doelen toegang tot allerlei technologische tools die het beheren van en communiceren met vrijwilligers makkelijker maken.

Is het platform gratis?

We zien het als onze missie om zoveel mogelijk barrières binnen de sociale sector te doorbreken, daarom is het platform gratis voor vrijwilligers en goede doelen. Dit is nu zo en zal altijd zo blijven.

Hoe verdienen jullie geld?

We moeten geld verdienen om de Deedmob ballon op een duurzame manier van de grond te krijgen. Nu doen we dit door middel van op-maat-gemaakte vrijwilligerswerk oplossingen voor bedrijven. Dit betekent dat werkgevers ons betalen op een structurele manier vrijwilligerswerk te faciliteren voor hun werknemers. Als je een steentje bij wilt dragen tijdens de werkuren…

En privacy? Verkopen jullie data aan derden?

We onderhouden de hoogste standaard wanneer het neerkomt op privacy. We verlopen geen data. Zonder uitzonderingen. We verzamelen natuurlijk wel data, maar deze wordt enkel gebruikt voor het beter faciliteren van matches tussen goede doelen en vrijwilligers.